سلام این اولین پسته منه نمیدونم چه قدر ازش خوشتون بیاد (زیادم نظرتون مهم نیست)

 تعین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد .اندازه گیری غلظت پتاسیم مایع  زجاجیه روشی است که بیش از سه دهه از پیشنهاد و بررسی ان می گذرد .مصونیت مایع زجاجیه از الودگی خون وباکتری ها پس از مرگ سهولت نمونه برداری وعدم نیاز به کالبد شکافی از مزایای این روش است. تجزیه پتاسیم زجاجیه با دو روش الکترودهای یونی ویژه که یک روش پتانسیل سنجی است و نور سنجی  شعله ای که یک روش طیف سنجی است انجام می گیرد.سپس مقداره پتاسیم بدست امده  با منحنیهای استاندارد  غلظت پتاسیم بر حسب زمان مرگ که برای دو گروه سنی کودکان وبزرگسالان مجزاست مقایسه میشود .   ( مجله شیمی سال نهم شماره دوم)

نوشته شده توسط F.m در ساعت 11:0 | لینک  |